Hem

lekplatsMontessoriförskolan Delfinen ligger på Ebba Brahes väg i Rotebro, Sollentuna. Vi är en liten förskola med två barngrupper – den lilla med ca 11 barn och den stora med ca 22.
Vi som arbetar här är 6 pedagoger med lång erfarenhet; en förskolechef med Montessoriutbildning, tre barnskötare, samt två förskollärare varav en med Montessoriutbildning.
Delfinens förskola har ljusa och trevliga lokaler i ett lugnt villaområde i Rotebro. Vi har två gårdar och nära till grönområden, skog, lekparker och pulkabacke.

Delfinen drivs som en ekonomisk förening och föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna ytterst har ansvar för hur Delfinen drivs förutom det pedagogiska ansvaret som pedagogerna har. Föräldraengagemanget omfattar därigenom styrelsearbete, städning, mindre reparationer och ibland jour vid sjukdom. Vi har även tillgång till timvikarier.

Montessoripedagogiken är grund för vårt lärande, konkreta material som barnen leker och utforskar med. Barnet ser arbete som lek för det är roligt och lustfyllt.

Vi strävar mot att barnen ska lära sig att visa hänsyn, fungera tillsammans i grupp och att de ska kunna samarbeta med varandra.

Vi följer Lpfö98 reviderad 2010.