Avdelningar

Lilla avdelningen 1 – 3 år
Dagarna ser ungefär lika ut hos oss eftersom små barn mår bra av rutiner och ordning reda. Även vår förberedda miljö ger trygghet åt barnen när var sak har sin plats. Avdelningen har en förberedd miljö med pedagogiska leksaker till exempel klossar, pussel, lego som hjälper dem att träna finmotorik, färg och form. Det finns också mycket bilder i olika kategorier av saker vi använder varje dag samt djur, frukt, möbler, leksaker, kläder etc som tränar uttal samt igenkänning.

Det finns även enkla hälla/ösa, klippa/klistra och sorteringsövningar för att träna koncentrationen och motorik. Att leka i hemvrån, klä ut sig och att köra bilar är också populärt.

Övningar av grovmotorik är speciellt viktiga för de yngsta barnen och det tränas både ute och inne där de ges tillfälle att hoppa, klättra och åla. Även på samlingarna har vi sång och rytmik med hopp och dans samt rim och ramsor.

Pennor, papper och staffli finns alltid framme och stimulerar kreativiteten.

Varje dag går vi också ut. Vi är på gården, baksidan eller besöker någon park. Ibland går vi till skogen och biblioteket.

Stora avdelningen 3 – 6 år
Även här möts barnen av den förberedda miljön och varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen samt i sin egen takt. Montessorimaterialet är oftast självrättande och barnen stimuleras att fortsätta tills de själva är nöjda.

Materialet har sin bestämda plats dit det ställs tillbaka när barnet arbetat klart. Det finns bara ett material av varje sort och barnen lär sig vänta på sin tur och att samarbeta. Allt material finns tillgängligt för barnen att själva gå och hämta.

Här finns också ”vanliga” leksaker som tex bilar, lego, kaplastavar och hemvrå.

Vi går ut varje dag. Ofta besöker vi våra närliggande parker. Andra aktiviteter som vi har är gymnastik, skogsutflykter samt besök på biblioteket där det också visas film och anordnas sagostund.