Delfinens mål

Att stödja och uppmuntra barnen till att bli självständiga individer med stark tro på sig själva, genom att ge barnen uppgifter som de kan klara av. De får arbeta och utvecklas i sin egen takt, efter eget behov och intresse. Att öva koncentrationsförmågan genom de material som barnen själva väljer. Goda arbetsvanor får barnen automatiskt [...]