Kort om Montessoripedagogiken

• Maria Montessori sa ”hjälp mig att hjälpa mig själv” och att all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. • En förberedd inspirerande miljö för barnen som leder till arbetsglädje och gör dem nyfikna och intresserade av att vilja utforska sin omgivning. • Vi tar tillsammans hand om vår miljö och barnen lär [...]