Montessoripedagogikens kännetecken

”Maria Montessori hade en stor tilltro till barns förmåga och intelligens. Hon såg – precis som vi kan se idag – att barn har en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själva och sin omvärld. Denna inre drivkraft, att bygga upp sig själv och att bli alltmer självständig, [...]