Kort om Montessoripedagogiken

• Maria Montessori sa ”hjälp mig att hjälpa mig själv” och att all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.
• En förberedd inspirerande miljö för barnen som leder till arbetsglädje och gör dem nyfikna och intresserade av att vilja utforska sin omgivning.
• Vi tar tillsammans hand om vår miljö och barnen lär sig visa hänsyn och att fungera i grupp.
• Barnen är delaktiga och det leder mot gemenskap och självständighet.
• Pedagoger som inspirerar och är goda förebilder för barnen.
• Varje barn ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.