Montessoripedagogikens kännetecken

”Maria Montessori hade en stor tilltro till barns förmåga och intelligens. Hon såg – precis som vi kan se idag – att barn har en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själva och sin omvärld. Denna inre drivkraft, att bygga upp sig själv och att bli alltmer självständig, observerade Maria Montessori hos barn i hela världen, och detta oavsett om de levde i en fattig eller rik miljö. Barnen genomgår samma utvecklingsfaser och har samma behov oavsett var i världen och i vilken tid de lever.”

Citat Montessoripedagogik i förskola och skola av Kristina Skjöld Wennerström och Mari Bröderman Smeds

Vill ni veta mer om Montessoripedagogiken?
• Montessori i ett nötskal, Montessoripedagogik. * Svenska Montessoriförbundet.